Alimenty i profesjonalne kancelarie prawne

Istnieje wiele różnych świadczeń finansowych na linii osoba fizyczna – osoba fizyczna. Najbardziej powszechne są alimenty płacone na dzieci, rodziców, dziadków oraz inne bliskie osoby znajdujące się w potrzebie. Prawo do alimentów i obowiązek ich płacenia ustala się w ramach postępowania sądowego, którego rezultatem jest wyrok. Obowiązki alimentacyjne wynikają z […]