Istnieje wiele różnych świadczeń finansowych na linii osoba fizyczna – osoba fizyczna.

Najbardziej powszechne są alimenty płacone na dzieci, rodziców, dziadków oraz inne bliskie osoby znajdujące się w potrzebie. Prawo do alimentów i obowiązek ich płacenia ustala się w ramach postępowania sądowego, którego rezultatem jest wyrok. Obowiązki alimentacyjne wynikają z małżeństwa, posiadania dzieci, pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy osobami będącymi stronami takiego postępowania. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat takich zobowiązań.

Alimenty i profesjonalne kancelarie prawne

Najważniejsze zasady dotyczące alimentów na dzieci

Najpowszechniejszymi świadczeniami są alimenty płacone na rzecz dzieci po rozstaniu lub rozwodzie. Zakres świadczenia alimentacyjnego powinien być na tyle duży, aby zaspokoić uzasadnione potrzeby życiowe dziecka, wliczając w to jego wychowanie oraz wykształcenie. Alimenty na dzieci płaci się do momentu osiągnięcia pełnoletności przez dziecko lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku dziecka studiującego dziennie na uczelni państwowej. Jeśli mamy do czynienia z niepełnosprawnym dzieckiem, które nie potrafi się samodzielnie utrzymać, wówczas alimenty obowiązują dożywotnio.

Warto pamiętać, że do czasu uzyskania pełnoletności, alimenty są przekazywane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi dziecka, a po ukończeniu 18 roku życia, środki te trafiają bezpośrednio do dziecka. Nie istnieje limit maksymalnej kwoty alimentów, których wielkość zależy od potrzeb dziecka, średniego poziomu życia w Polsce oraz od wysokości zarobków i możliwości zarobkowych rodzica, który jest zobowiązany do opłacania takiego świadczenia.

Alimenty są związane nie tylko z dziećmi, ale również z dziadkami, rodzicami oraz innymi osobami. Nie każdy posiada odpowiednią wiedzę i nie zna prawa w stosownym zakresie, aby skutecznie dochodzić swoich praw w sądzie. Rozwiązaniem tego problemu są usługi profesjonalnych kancelarii, które są opisywane hasłem https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty. Doświadczeni adwokaci nie tylko udzielają porad, ale również reprezentują swoich klientów przed sądem.